داکت

داکت یک کانال پلاستیکی درب دار است که برای محافظت و انتقال کابل ها از آن استفاده می شود. از آنجایی که داکت ها معمولا ضد آب نیستند استفاده از داکت تنها در محل های مسقف صورت می گیرد.
داکت ها معمولا در سایزهای استاندارد تولید می شوند و از طریق اندازه عرضی شناسایی می شوند.

سایزهای استاندارد داکت عبارتند از:

    داکت 1: با اندازه 10*10 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 1.5: با اندازه 15*10 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 2: با اندازه 20*20 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 2.5: با اندازه 20*25 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 3 معمولی: با اندازه 30*30 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 3 ارتفاع کوتاه: با اندازه 15*30 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 3.5: با اندازه 45*35 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 4: با اندازه 30*40 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 5: با اندازه 30*50 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 6 معمولی: با اندازه 45*60 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 6 پایه بلند: با اندازه 60*60 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 9 معمولی: با اندازه 45*90 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
    داکت 9 پایه بلند: با اندازه 60*90 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه


هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.

طراحی و اجرا : وب گستر دیان
کلاسیک آرک